Foreningen


Active Caring Grenaa blev stiftet den 18. december 2017 som en lokalforening under landsforeningen AKO Active Caring. Foreningens formål ifølge vedtægter er: at understøtte AKO Active Carings arbejde generelt, samt støtte al nødhjælp ud fra AKO Active Carings formål og visioner for bl.a. forsømte børn, børnerige familier og fattige mennesker i de lande AKO Active Caring arbejder i til enhver tid.

Desuden at være et ressurcecenter for lokalområdet - en oase, midt i en travl by, med samtale, kaffe, nærvær og empati i højsædet.


Butikken


Vores hyggelige genbrug på de Lichtenbergs Vej 19-21 åbnede lørdag den 3. februar 2018, og der er sket meget siden. Arealet blev fordoblet efter en månedstid og indretningen er løbende blevet forbedret. Der kommer hele tiden spændende nye varer, og man er taknemmelig for alle de flotte donationer, som folk kommer med. Det gør at der efterhånden begynder at tegne sig et pænt overskud, som bruges til nødhjælp, først og fremmest i Rumænien og Moldavien.

 

Der er det særlige ved foreningen Active Caring, at hele overskuddet går til formålet. Der går således intet til hverken lønninger eller administration. Alt arbejde udføres af frivillige og når turen går til Rumænien for at uddele nødhjælp og bistå ved forskelligt praktisk og socialt arbejde, betaler de frivillige selv for rejsen. Det er med til at give foreningen en høj grad af troværdighed, og det kan mærkes på villigheden til at donere.

 

Butiksansvarlig Terry fortæller at der er en særlig hyggelig stemning i butikken, som er indrettet med hyggehjørne, hvor kunder og frivillige kan nyde en kop kaffe og få en snak. Der er kunder som kommer i butikken primært for at få en lille snak og en kop kaffe, og det er vigtigt, at der er tid til den slags, da en del af butikkens formål er at være et åndehul for områdets beboere.

 

Dog fortæller Terry, at der er hårdt brug for mere hjælp til arbejdet. Et par ekstra hænder et par timer eller mere om ugen kan gøre en kæmpe forskel, og som frivillig er man selv med til at vælge, hvad man gerne vil beskæftige sig med, alt efter ens interesser. Der skal gøres varer klar, holdes orden og rent og kunderne skal betjenes, alt sammen i den hyggelige atmosfære der præger butikken, både blandt kunder og frivillige. Interesserede opfordres til at henvende sig i butikken og få en snak.